"Moja przygoda z Mikołajkiem"-konkurs

W grudniu  biblioteka ogłosiła konkurs plastyczno-czytelniczy "Moja przygoda z Mikołajkiem". Tematem przewodnim konkursu byli bohaterowie książek  z serii Mikołajek - Sempe i Gościnnego. Laureaci konursu :

I miejsce - Inga Boncalska kl. III b

II miejsca - Michał Boncalski kl. Ia

III miejsce- Martyna  Radke kl. V b i Katarzyna Olszewska kl. VIa

Serdrcznie gratuluję :)