Informacja o rekrutacji do Młodzieżowego Domu Kultury oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza

W poniedziałek, 22 maja 2017 r. rusza nabór na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. W tym roku po raz pierwszy będzie prowadzony w formie elektronicznej.

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych 2017

W obecnym roku szkolnym gimnazjum nie wydaje uczniom loginu i hasła. Uczeń sam zakłada konto i loguje się na stronie https://torun.e-omikron.pl/ Loginem jest numer PESEL.

Zarządzenie Kuratora Oświaty o naborze 2017

Wykaz punktowanych konkursów i olimpiad

Targi Książki w Warszawie

20 maja 2017 roku wraz z Klubem Miłośników Książek, uczniami gimnazjum, nauczycielem bibliotekarzem i polonistami udaliśmy się na 8. Warszawskie Targi Książki. W tym roku gościem honorowym były Niemcy. Dzięki spotkaniom z Hertą Muller i Charlote Link nasi uczniowie mieli okazję bliżej przyjrzeć się różnorodności niemieckiej kultury książki.

Finaliści, finaliści...

Nasza szkoła może pochwalić się aż trzema finalistami wojewódzkich konkursów!! Zacznę od Basi Grochowskiej, która decyzją Wojewódzkiej Komisji Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego z dnia 21.03.2017 roku uzyskała tytuł finalisty konkursu przedmiotowego z języka polskiego. Basia wykazała się niesamowitą wiedzą polonistyczną. Zaskoczyła mnie posiadanymi wiadomościami z zakresu historii i teorii literatury, poetyki, współczesnego życia kulturalnego.

Konkursy literackie

Dominika Sztonyk, uczennica I klasy gimnazjum, otrzymała wyróżnienia w konkursach literackich:

-w XV Ogólnopoloskim Konkursie Literackim " O Złote Pióro", w grupie wiekowej: 13-15 lat, organizowanym przez Wawerskie Centrum Kultury, gdzie w jury zasiadło dwóch pisarzy,

-w Konkursie "Piszemy poezję", organizowanym przez Stowarzyszenie Wspierania Twórczej i Aktywnej Młodzieży "Pestka".

Gratulujemy!

Strony

Subscribe to Zespół Szkół nr 34 w Toruniu RSS